Likwidacja Szkód OlsztynZgodnie z Państwa zleceniem podjąłem czynności w zakresie ustalenia okoliczności związanych ze szkodą rozkradzieżową, w której uczestniczył następujący pojazd: Audi A6 nr rej. xxx. Poniżej przedstawiam wyniki działań zrealizowanych w przedmiotowej sprawie.

1. Rozmowa z xxx (upoważniony mechanik)
W dniu 04.04.2013 przeprowadziłem rozmowę z Panem xxx (pesel: xxx, telefon: xxx). Pan xxx jest upoważniony przez poszkodowanego do naprawy samochodu i do załatwiania formalności związanych z przedmiotową szkodą. Pan xxx pracuje w warsztacie samochodowym xxx przy ulicy Zientary-Malewskiej xxx w Olsztynie. Pan xxx kiedy miał problemy z działaniem samochodu pod blokiem w dniu 26.02.2013 zadzwonił po znajomego mechanika xxx. Według zeznania xxx po przejechaniu paru metrów zapaliły się kontrolki ABS, ASR i czujnik poziomowania świateł oraz przestało działać wspomaganie kierownicy. xxx podjechał pod adres Barcza xxx w Olsztynie i stwierdził, że ktoś próbował rozkraść elektronikę w samochodzie. Wezwano Policję i Pomoc Drogową która holowała samochód do warsztatu. Według oświadczenia Pana xxx już drugi raz próbowali w tym samym miejscu rozkraść samochód (za pierwszym razem Audi A3). Mechanik twierdzi, że Audi A6 był u niego na przeglądzie w warsztacie około miesiąca temu i wszystko było sprawne. Kratki zderzaka również były zamontowane. Jedynie zderzak w części przedniej lewej był wzmocniony na opaskę – najwyraźniej było już pęknięcie zderzaka przy halogenie przednim lewym. Podczas przeglądu została zamontowana nowa osłona pod skrzynię biegów. Według zeznań mechanika Pan xxx jest wiarygodną osobą, dba o samochody i wszystko naprawia na czas. Kratki zderzaka na pewno były, gdyż w 2012 roku Auto było holowane awaryjnie spod Torunia i mechanik pamięta, że kratki były ściągane do zamocowania linki a następnie sam osobiście je montował.

2. Rozmowa z xxx (poszkodowany)
W dniu 04.04.2013 przeprowadziłem rozmowę z Panem xxx (pesel: xxx; telefon: xxx). Pan xxx w dniu 26.02.2013 rano około 7.40 wsiadł do samochodu Audi A6 xxx i po uruchomieniu silnika zapaliły się kontrolki ABS, ESP i chyba wspomagania. Po przejechaniu paru metrów stwierdził, że nie działa wspomaganie kierownicy. xxx zadzwonił do mechanika xxx który podjechał i zauważył, że to próba rozkradzieży części poprzez wyrwanie płyt dolnych silnika i dostanie się do elementów od spodu pojazdu. Poszkodowany zadzwonił po Policję oraz Pomoc Drogową i zaholował do warsztatu. Podczas zakupu samochodu nie posiadał on żadnych innych uszkodzeń co mogą poświadczyć zdjęcia podczas zawierania polisy AC w Benefii w latach 2010/201. Ubezpieczenia było zawierane przez multiagencję xxx. Pan xxx zeznał, że w tym samym miejscu już były dokonane podobne rozkradzieże (u poszkodowanego w Audi A3 – szkoda z 08.2012 w Benefii). xxx pracuje jako dyrektor finansowy w firmie xxx (zarabia 11.000,- netto na miesiąc) i raczej nie w głowie mu kombinowanie – jak stwierdził.

3. Podsumowanie
Pan xxx wydaje się być wiarygodnym człowiekiem. Zajmuje odpowiedzialne i reprezentatywne stanowisko w dużej firmie a sąsiedzi się wypowiadają pozytywnie na jego temat. Podczas wizji zauważono, że halogen przedni lewy jest pęknięty w miejscu klejenia uchwytu i jest duże prawdopodobieństwo, że uszkodzenie powstało od parkowania przy skarpie śniegu. W części przedniej lewej zderzaka przedniego są wywiercone otwory na taśmę spinającą co sugeruje, że zderzak przy halogenie był wcześniej pęknięty. Poszkodowany w rozmowie parę razy wspomniał, że co dzień jeździ po bardzo dziurawych i nierównych drogach. Jest duże prawdopodobieństwo, iż na takich drogach można uszkodzić osłony dolne silnika. Kradzież kratek zderzaka jest wielce prawdopodobna. Zderzak podczas oględzin nie posiadał opaski mocującej co może wskazywać, że domniemani sprawcy przecięli opaskę zderzaka przy halogenie i rozcięli zderzak na całej długości lewej części. Tamtędy też mogli próbować odkręcić/wyrwać elementy przy reflektorze. Należałoby po demontażu zderzaka przedniego, nadkola przedniego lewego oraz reflektora lewego sprawdzić czy jest od dołu dostęp do skradzionej części. Przy uszkodzeniu osłon dolnych silnika, nacięć przewodów itp. jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż są to uszkodzenia eksploatacyjne.

Informacje na temat Poszkodowanego:
Doświadczenie i referencje: Firma: xxx (od 2011-03 do 2013-03) Stanowisko: Dyrektor Finansowy Obowiązki: Zarządzanie dziewięcioosobowym działem finansowo księgowym, oraz finansami trzech fabryk (tartaku, płyty klejonej i mebli). Odpowiedzialność za budżet oraz estymacje, analizy i wspieranie dyrektora zarządzającego w podejmowaniu decyzji. Proponowanie zmian i usprawnień. A także współpraca z instytucjami finansowymi, audytorami, SSE. Osiągnięcia: Usprawnienia procesów budżetowych oraz systemu raportowania. Coaching, wprowadzenie zmian organizacyjnych działu finansowo księgowego. Leader projektów: harmonizacji danych w ramach grupy, oraz xxx (wprowadzanie standardów i usprawnień w pracy z systemem xxx). Swoją karierę zakończyłem projektem przeniesienia księgowości do xxx. Firma: xxx (od 2010-02 do 2011-03) Stanowisko: Dyrektor ds. Controllingu Obowiązki: Stworzenie, wdrożenie, nadzorowanie i udoskonalanie systemu raportowania miesięcznego, kwartalnego i rocznego dla Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, której Spółka jest jednostką dominującą. Opracowywania i realizacja procesów planowania i kontroli działalności gospodarczej. Stworzenie, wdrożenie i nadzorowanie systemu budżetowania. Współpraca z instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi współpracującymi lub świadczącymi usługi na rzecz Spółki, i wykonywanie czynności związanych z obsługą rachunków bankowych. Zarządzanie i czuwanie nad płynnością finansową. Przygotowywanie i nadzorowanie publikowania bieżących i okresowych raportów związanych ze statusem Spółki jako spółki publicznej (emitenta papierów wartościowych) dla Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej zgodnie z wymogami ustalonymi przez przepisy powszechnie obowiązujące. Nadzór i koordynacja prac biegłych rewidentów i audytorów oraz czuwanie nad terminowym opracowywaniem i przekazywaniem raportów i analiz opracowywanych przez biegłych rewidentów i audytorów. Kierowanie polityką ubezpieczeniową Spółki w tym ubezpieczaniem ryzyk dotyczących działalności i majątku, a także bieżąca współpraca z firmami ubezpieczeniowymi oraz brokerskimi. Sporządzanie raportów i analiz finansowych. Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu. Przeprowadzanie analizy dochodów i zysków, ryzyka finansowego, produktów, struktury kosztów. Kontrola realizacji budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego. Kontrola funkcjonowania poszczególnych struktur organizacyjnych. Podległy bezpośrednio pod Prezesa Spółki. Osiągnięcia: Emisja obligacji na kwotę 8 mln pln, wynegocjowanie ugody restrukturyzacji zadłużenia z bankami kredytującymi grupę, wynegocjowanie umowy factoringowej dla spółek grupy, udział w procesie due diligence. Przez 11 miesięcy pełniłem funkcję Prezesa Zarządu w spółkach zależnych: xxx, xxx, xxx, xxx. Firma: xxx (od 2009-09 do 2010-01) Stanowisko: Kontroler Finansowy Obowiązki: Zarządzanie i kontrolę nad wszystkimi aspektami finansowymi działalności przedsiębiorstwa. Sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych zgodnych z zachodnimi standardami rachunkowości (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) i raportowanie do centrali grupy w Szwecji. Współpracę z firmami audytorskimi, prawniczymi, urzędami skarbowymi, bankami. Nadzór nad finansami przedstawicielstwa w Moskwie. Tworzenie budżetów, nadzór nad działalnością handlową, analizę i monitoring ryzyka i jego krótko i długoterminowego wpływu na wyniki firmy. Koordynator IT. Podległy bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego. Firma: xxx (od 2005-05 do 2009-04) Stanowisko: Kontroler Finansowy Obowiązki: Zarządzanie i kontrolę nad wszystkimi aspektami finansowymi działalności przedsiębiorstwa. Sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych zgodnych z lokalnymi i zachodnimi standardami rachunkowości (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) i raportowanie do centrali grupy w Europie Zachodniej. Współpracę z firmami audytorskimi, prawniczymi, urzędami skarbowymi, bankami. Tworzenie budżetów, nadzór nad działalnością handlową, analizę i monitoring ryzyka i jego krótko i długoterminowego wpływu na wyniki firmy. Nadzór nad działem księgowości i kontrolingiem. Podległy bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu na Polskę oraz Dyrektorowi Zarządzającemu w Pasłęku. Osiągnięcia: Zarządzanie grupą kontrolerów finansowych wszystkich polskich spółek koncernu przy wdrażaniu nowego systemu xxx i konsolidacji działów księgowości i kontrolingu. Firma: xxx (od 2004-11 do 2005-04) Stanowisko: Kontroler Finansowy Obowiązki: Kontrolowanie działalności handlowej firmy, kalkulacja cen transferowych, ocena projektów inwestycyjnych oraz projektów xxx. Firma: xxx (od 2003-03 do 2004-11) Stanowisko: Analityk Finansowy Obowiązki: Sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych zgodnych z lokalnymi i grupowymi standardami rachunkowości (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) i raportowanie do centrali grupy w Europie Zachodniej. Współtworzenie budżetów, analizy ad hoc, tworzenie biznes planów, kalkulowanie opłacalności inwestycji. Podległy bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu w Pasłęku. Osiągnięcia: pozyskanie środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów inwestycyjnych z programu xxx.

Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Ubezpieczenia Olsztyn