Likwidacja Szkód OlsztynKradzież wyposażenia pojazdu – wykrywanie wyłudzeń

Kradzież wyposażenia pojazdu – wykrywanie wyłudzeń

Poniżej tabela pomocna przy wykrywaniu wyłudzeń dotyczących kradzieży wyposażenia pojazdu. Taką tabelę wypełniamy i zliczamy ilość punktów. Każda odpowiedź na TAK daje nam liczbę punktów umieszczoną w lewej krańcowej kolumnie. Jak po zsumowaniu punktów wychodzi duży wynik to szkodę należy przyjąć jako podejrzaną.

L.p.

Cecha

Ocena

tak

nie

x

Pkt.

1. Pojazd wysoko nadubezpieczony

1

2. Brak dokumentacji fotograficznej dołączonej do wniosku ubezpieczenia lub zdjęcia nieczytelne

2

3. Pojazd zakupiony w kredycie

2

4. Składka rozłożona na raty

1

5. Pierwsza polisa AC zawarta na pojazd – w poprzednich latach OC

3

6. Krótki czas od ubezpieczenia do powstania szkody

1

7. Pojazd trudno zbywalny (np.: nietypowy)

3

8. Młody wiek poszkodowanego

1

9. Wysoka szkodowość poszkodowanego

2

10. Dobra znajomość procedur przez poszkodowanego

1

11. Pojazd uczestniczył wcześniej w dużej szkodzie komunikacyjnej

5

12. Krótki czas pomiędzy kradzieżą pojazdu a odnalezieniem pozostałości

5

13. Pojazd odnaleziony po kradzieży posiadający pozostawione cechy indywidualne (VIN, tablice rej.)

5

14. Demontaż części pojazdu bez zniszczeń i dewastacji

5

15. Odmowa na propozycję przejęcia pozostałości przez ubezpieczyciela

5

16. W szkodach częściowych – wniosek poszkodowanego o rozliczenie kosztorysowe, pomimo posiadania wariantu serwisowego

5

17. Opis okoliczności zdarzenia lakoniczny

1

18. Dokumentacja dot. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – kompletna, liczba zabezpieczeń większa od wymaganej

1

19. Poszkodowany zataił ważne dla sprawy informacje

5

20. Niepełna liczba kluczyków w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia

2

21. Niepełna dokumentacja dotycząca pochodzenia pojazdu

2

22. Brak rachunków za wcześniejsze naprawy pojazdu

2

23. Zgłoszenie szkody po terminie przewidzianym w OWU autocasco

1

24. Wtórnik dowodu rejestracyjnego

1

25. Mimo innych wystarczających kryteriów, szkodę uważam za skomplikowaną

5Podsumowanie:
Tak - dodaj punkty;
Nie - nie dodawaj punktów;
X - nie dotyczy, nie badano, brak informacji

Kradzież wyposażenia pojazdu – wykrywanie wyłudzeń


Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com