BechterBechter jest pancerzem płytowo-kolczym pochodzenia wschodniego, wykonywany z prostokątnych płytek żelaznych, czasami zdobionych, ułożonych w pionowe rzędy i połączonych ze sobą kolczą plecionką. Zapięcie bechtera w formie sprzączek lub rzemieni umieszczane było przy rozcięciu częściowym pod szyją, przy rozcięciu całkowitym ewentualnie na lewym boku (typ ten nie miał rękawów w przeciwieństwie do pozostałych typów). Cały bechter ważył około 12 kg i składał się z około 1500 połączonych ze sobą metalowych płytek. Tajemnica wyrobu i funkcjonalności tego pancerza polegała na odpowiednim układzie i połączeniu tych płytek w ten sposób, że pojedyncza płytka miała na krótszych brzegach po trzy otworki, a kolejne płytki częściowo nakrywały się, tak że każde z połączonych kólek obejmowało aż trzy naraz. W efekcie przy ciosie broni siecznej płytki sąsiadujące ze sobą nachodziły na siebie całkowicie, dając w efekcie podwójną, czy nawet potrójną osłonę. Bechter był uzbrojeniem pochodzenia perskiego (po mongolsku bekter), przyjęty został w Turcji i na Rusi, gdzie przybrał bardzo charakterystyczną formę tzw. bechtera moskiewskiego. W Polsce bechter był również używany i wytwarzany. Ciekawą odmianą bechtera był bechter moskiewski - był to bechter o kształcie kaftana bez rękawów i kołnierza sięgającego niewiele poniżej pasa i lekko wciętego w pasie; zapinany był po stronie lewej, prawej lub na ramionach na sprzączki albo rzemyki; składał się z pionowych rzędów płytek, które układały się w ten sposób, że przykrywały jedna drugą do 2/3 szerokości, a brzegami łączyła je kolcza plecionka. Klasyczny bechter moskiewski konstruowano w pięć rzędów napierśnika, siedem rzędów naplecznika i po dwa ewentualnie trzy rzędy po bokach. Płytki wykuwane były wypukłe i zdobione czasami złotem w napisy oraz ornamenty.

Cofnij
Menu

Ubezpieczenia Olsztyn | Archiwum | Ubezpieczenia Olsztyn