Zgromadzenie Rycerzy Najemnych Związku Pruskiego Alatus Mortis

Zgromadzenie Rycerzy Najemnych Związku Pruskiego Alatus Mortis (XV w.)
i Pruska Chorągiew Zaciężna Alatus Mortis (XVII w.)
Pod patronatem Prezydenta miasta Olsztyn


Działalność Zgromadzenia wspomagana jest przez Gospodarstwo Agroturystyczne

Sponsorem Zgromadzenia na rok 2005 jest:

Wejście

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2004
Ostatnio dokonano zmian w:
* Galerii XV wiek - 2004
* Galerii XVII wiek - 2004
* Składzie Zgromadzenia

Stronkę prowadzi: Marek "Rzeźniczek" KorzeniewskiUbezpieczenie Olsztyn | Archiwum | Ubezpieczenie Olsztyn