Pancerz kolczy (kolczuga)Kolczuga jest rodzajem miękkiego pancerza w formie koszulki z rękawami krótkimi lub długimi, zwanego również zbroją kolczą, wykonanego z kolczej plecionki. Kolczuga, której wynalazek przypisuje się Celtom w V wieku p.n.e. (chociaż przez długi czas jej konstrukcję przypisywano ludom Wschodu), używana była w starożytności na wschodzie i na zachodzie Europy - w średniowieczu w Europie Zachodniej oraz w Polsce od IX do XV wieku. Średniowieczne europejskie kolczugi wytwarzano w ten sposób, że składające się na nie żelazne pierścienie łączono tak, że każdy przeplatał się z czterema sąsiednimi. Pierścienie. te najczęściej wytwarzano w ten sposób, że cięto ciągniony drut stalowy, zwijano go w pierścień, nakładano na siebie lekko rozpłaszczone końce i łączono je za pomocą nitu lub spawania na gorąco. Pierścienie te następnie splatano ze sobą tak, że ciąg pierścieni spawanych montowano z rzędem pierścieni nitowanych (i tak na przemian). Tę formę montażu stosowano u schyłku XIV wieku, aby przejść następnie do konstrukcji wyłącznie z pierścieni nitowanych. Inną formą uzyskiwania pierścieni było ich sztancowanie lub wytwarzanie na tzw. styk (czyli poprzez zetknięcie obu końców). Ten sposób wytwarzania, dający w efekcie słaby produkt, był szeroko stosowany na Wschodzie, a dosyć rzadko w Europie Zachodniej. Tak otrzymywane pierścienie splatano ze sobą gęściej lub rzadziej (w zależności od potrzeby i przeznaczenia), otrzymując w efekcie kolczugę o pożądanym kształcie, formie oraz rozmiarach. W Polsce renesans kolczugi nastąpił w XVII wieku, w związku z wielkim wpływem Wschodu na nasze ówczesne uzbrojenie. Stosowały ją polskie formacje jazdy, aż do połowy XVIII wieku. Cechami charakterystycznymi tej kolczugi były krótkie rękawy (do łokci), rozporki oraz wycięcia lub czasami krótsza część tylna w celu umożliwienia dosiadu konia. Dla ochrony żupana przed darciem przez kolczugę noszono ją na specjalnych podkładach, np. na pikowanych kaftanach.


Cofnij
Menu

Ubezpieczenie Olsztyn | Archiwum | Ubezpieczenie Olsztyn