Rzeczoznawca Majątkowy OlsztynWytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.2

Wytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.2.Wymagane dokumenty:
 1. Kopia dokumentu własności (akt notarialny, spadek, darowizna).
 2. Oryginał odpowiedniego druku zgłoszenia szkody - i dopilnowanie aby ww. dokument był właściwie i szczegółowo wypełniony przez klienta (w tym oświadczenie o podatku VAT i numer konta bankowego).
 3. Kopia polisy.
 4. Oświadczenie czy będą przedstawiane rachunki, czy szkoda ma być rozliczona kosztorysowo. Należy przekazywać poszkodowanym druk z wykazem dokumentów brakującymi, a niezbędnymi do zlikwidowania szkody.


Podtopienia:
Konieczne zdjęcia usytuowania budynku, piwnice, okienka, wejścia, cztery ogólne zdjęcia budynku. Należy zlokalizować i udokumentować miejsce przecieku, czy mogło sie wlać z zewnątrz czy doszło do podsiąkania wewnątrz budynku.

Przeciekające dachy/stolarka:
Określić, które piętro, stan dachu/stolarki. Jeśli to możliwe, wejść na dach, opisać ogólny stan. Jeśli nie można wyjść na dach, zrobić zdjęcia ogólne i w zbliżeniu. Zdjęcia - od ogółu do szczegółu: ogólny widok pokoju, tak żeby można było ocenić ogólny stan pomieszczenia, dopiero później zdjęcia szczegółowe.

Kwalifikacja uszkodzeń:
Obowiązkowe określanie kwalifikacji uszkodzeń: czy dane mienie nadaje się do wymiany, czy do naprawy. Samo stwierdzenie faktu, że coś jest np. zalane jest niedopuszczalne.

 1. W przypadkach trudnych dopuszczalny jest zapis „do decyzji ubezpieczyciela”, poparty bardzo dokładną dokumentacją fotograficzną i opisem stanu mienia.
 2. W przypadkach super trudnych możliwa jest konsultacja telefoniczna z naszymi pracownikami.
 3. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego i elektrycznego zawsze kwalifikacja: „do oceny przez serwis”
 4. Tynki - czy do skucia, czy do uzupełnienia (na jakiej łącznej powierzchni), czy tylko malowanie.
 5. Katrongips – ustalić, co jest za płytą; jeśli to niemożliwe, przyjąć oświadczenie od poszkodowanego.
 6. Rodzaj farb – jeśli nie można go stwierdzić, przynajmniej deklaracja poszkodowanego.
 7. Ruchomości – sprzęt: fotografia tabliczki znamionowej, jeśli nie można to podać typ, model, rok produkcji lub zakupu.
 8. Kontakt z poszkodowanym – w trakcie ustalania terminu oględzin poprosić o wcześniejsze przygotowanie spisu z natury: rubryki – nazwa / rok produkcji / charakter uszkodzenia / przybliżona wartość. Uwaga: dokument sporządzony przez poszkodowanego i wyłącznie przez niego podpisywany. Rzeczoznawca nie może potwierdzać (uwiarygodniać) wartości sugerowanych przez poszkodowanego.
 9. Stan zastany - rzetelny opis stanu majątkowego, zadbania nieruchomości.
 10. Odzież - metki, producent, materiał. Konieczne ustalenie przyczyny uszkodzenia – czy nie kwalifikuje się jedynie do prania, naprawy krawieckiej.
 11. Podłogi - zakres (powierzchnia) odparzenia paneli, ile desek, klepki itp. Dokładny obmiar i kwalifikacja: cyklinowanie lub przełożenie i cyklinowanie lub wymiana całkowita / częściowa.


Ustalanie przyczyn szkody:
Zapytać o przyczyny - w żadnym przypadku nie stosować terminu "deszcz nawalny".
 1. Szkody huraganowe – rozejrzeć się, czy w okolicy są ślady po huraganie (zerwane gałęzie, przewody, poprzewracane elementy małej architektury), sporządzić notatkę służbową.
 2. Biżuteria - gramatura i próba, ewentualnie szkice wykonane przez poszkodowanego.
 3. Kradzieżowe – zabezpieczenia lokalu, jak tam się dostali sprawcy, gdzie było skradzione mienie (towar).


Wytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.2


Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com