Ogólne Warunki Ubezpieczeń
dla Klientów Indywidualnych oraz
Klientów Biznesowych
Infolinia 800 808 444
Zgłaszanie szkód +48 22 327 60 60

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie
działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej "pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe" na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r.
nr FI/1389/AU/BK/2001.

Posiadamy wyłącznie polski kapitał. Jesteśmy obecni na terenie całego kraju. Posiadamy dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży. Towarzystwo działa za pośrednictwem 13 oddziałów i przedstawicielstw,
a blisko 1000 pośredników i osób wykonujących czynności agencyjne zawiera umowy ubezpieczenia
na rzecz naszego Towarzystwa.

Naszym celem jest, aby nasi Klienci mieli poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Wkładamy dużo wysiłku, aby nasze działania były satysfakcjonujące dla Klientów. Posiadamy sprawnie działający system likwidacji szkód. TUW "TUZ" staje się Towarzystwem cieszącym się uznaniem i zaufaniem Klientów, którzy przystępując do TUW "TUZ" stają się jednocześnie udziałowcami Towarzystwa.